Badacze określili jeden z objawów charakterystycznych dla wariantu Omikron

Według danych WHO omikron został wykryty już w 77 państwach, prawdopodobnie rozprzestrzenił się już jednak na całym świecie.

  • Omikron jest już w 77 państwach.
  • Jednym z charakterystycznych dla tej mutacji objawów jest drapanie w gardle.
  • Wśród innych typowych objawów badacze wymieniają: nieżyt nosa, suchy kaszel i ból mięśni w dolnej partii pleców.

Choć wstępne obserwacje sugerują, że omikron daje mniej poważnych objawów niż dominujące dotąd mutacje koronawirusa SARS-CoV-2, to wariant ten rozprzestrzenia się znacznie szybciej, przez co może doprowadzić do równie wielkiej lub większej liczby zgonów niż poprzednie mutacje odpowiedzialne za wcześniejsze fale epidemii.

Według Światowej Organizacji Zdrowia pojawienie się przypadków Omikrona zostało odnotowano już w 77 krajach i jest to wariant, który rozprzestrzenia się szybciej niż inne i najprawdopodobniej jest już obecny w większości państw świata, choć nie wszędzie dotąd go wykryto.

Z obserwacji lekarzy z RPA, gdzie omikron rozprzestrzenił się najwcześniej, wynika, że najczęstszym objawem infekcji spowodowanej omikronem jest drapanie w gardle. Kolejne typowe objawy to nieżyt nosa, suchy kaszel i ból mięśni w dolnej partii pleców.

Z kolei brytyjski badacz, John Bell podkreśla, że obserwacje te należy traktować jako cenne, ale wstępne. Podkreśla, że okres obserwacji omikrona jest zbyt krótki, aby podejmować jednoznaczne wnioski. Dotyczy to zarówno typowych objawów, jak i optymistycznych wniosków na temat łagodniejszego przebiegu choroby w przypadku tego wariantu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama