Odporność nagrodzona

Nagrodą Nobla z medycyny zostało uhonorowanych trzech naukowców. Tegoroczni laureaci są specjalistami z immunologii, a ich prace oceniono jako przełomowe dla wyjaśnienia mechanizmów działania układu odpornościowego organizmu.

Głównym pytaniem, na jakie stara się odpowiedzieć immunologia, jest to, w jaki sposób organizm rozpoznaje wrogów i jak odróżnia obce komórki lub substancje od własnych. Bruce Beutler i Jules Hoffmann odkryli białka receptorowe, które rozpoznają patogeny na pierwszej linii obrony organizmu włączanej na skutek infekcji. Ich działanie polega na aktywacji komórek, które powstają i dojrzewają w szpiku kostnym, grasicy i węzłach chłonnych. Większość z nich to komórki zdolne do pochłaniania patogenów, co chroni organizm przed rozprzestrzenianiem się infekcji. Mechanizm ich działania nazywany jest nieswoistym, ponieważ nie zależy od rodzaju patogenu, nie powoduje także wykształcenia odporności organizmu na ten czynnik, który go zaatakował.

Dzięki okryciom Beutlera i Hoffmanna wiemy, że u ssaków występuje ograniczona liczba uniwersalnych receptorów, nazwanych TLR, które odpowiadają za rozpoznanie większości patogenów. Do tej pory opisano ich 13, wiadomo jednak, że mogą tworzyć kompleksy z innymi białkami, dzięki czemu powstaje większa różnorodność czynników receptorowych. Wiadomo również, że organizm wykształcił mechanizm hamujący obronne zapędy receptorów TLR. Po co? Gdy wspomniany mechanizm jest uszkodzony (nie działa „hamowanie”), dochodzi do chorób autoimmunologicznych, czyli sytuacji, w której już nie „czynnik obcy” jest atakowany, ale własny organizm.

Muszka prawdę ci powie

Odkrycie receptorów TLR było możliwe dzięki badaniom nad muszką owocową, a dokładnie nad liniami posiadającymi mutację w genie Toll, związanym z wczesnym etapem rozwoju embrionalnego muszki. Co ciekawe, gen Toll u muszki owocowej jest bardzo podobny do genów TLR u ssaków, co dowodzi, że mechanizm nieswoistej odpowiedzi odpornościowej jest bardzo stary ewolucyjnie i wspólny dla wielu organizmów.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama