Uzdrowienia wśród szumów

Kraina cudowna, nieznana i prawie nieodkryta. Bogata w piękne krajobrazy i nieco odludna. Unikatowe na skalę światową fora i fauna. Kto tu raz trafi, będzie wracał zawsze.

Roztoczańskie wodospady   Justyna Jarosińska/GN Roztoczańskie wodospady
Unikat na skalę światową
Zobaczenie wszystkiego, co oferuje Roztocze, zajęło­by bardzo dużo czasu. Ale jest kilka miejsc, które zasługu­ją na szczególną uwagę.

Jednym z nich jest Zwierzyniec. To miasto położone nad rzeką Wieprz. Jego historia sięga XVI wieku, kiedy to ówczesny kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamojski za­kupił te ziemie i włączył do Or­dynacji Zamojskiej. Teren został ogrodzony parkanem i fosą. Żyły tu zwierzęta sprowadzane przez Zamojskich z odległych zakątków Rzeczypospolitej – jelenie, żubry, łosie, a także tarpany. Właśnie stąd wzięła się nazwa miasta – Zwierzyniec. W XVII wieku zbu­dowano tam pałac, który odwie­dzało bardzo wielu znamienitych gości, między innymi królowa Marysieńka. To właśnie tu rozgo­rzała jej wielka miłość do Jana III Sobieskiego.

Obecnie pałac, a właściwie jego pozostałości, stanowi jeden z najcie­kawszych zabytków Zwierzyńca. Do pereł tutejszej architektury należy też barokowy kościółek na wodzie, który został zbudowany w I połowie XVIII wieku na jednej z wysp pałacowego stawu jako wo­tum dziękczynne za uzdrowienie ordynata Tomasza Zamojskiego. Ciekawym zabytkiem jest także monument na wodzie. Według le­gendy, pochowano tam ukochanego psa Marysieńki Sobieskiej. W trak­cie pobytu w Zwierzyńcu warto od­wiedzić, prawdopodobnie jedyny na świecie, pomnik szarańczy.

Kapliczka od Marysieńki
Miejscem, którego nie można pominąć w trakcie roztoczańskich wojaży, jest rezerwat leśny Święty Roch. Został on utworzony w 1983 roku na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Nazwa miejsca pochodzi od patrona ka-plicy, która znajduje się w sercu rezerwatu i jest bardzo popular­nym w tym regionie ośrodkiem kultu. Święty Roch znajduje się w niewielkiej odległości od bar­dzo popularnego na Roztoczu Krasnobrodu, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z XVII wieku, kiedy miasto otrzymało prawa miejskie z rąk Zygmunta III Wazy.

Wśród przywilejów związanych z tym wyróżnieniem znalazła się między innymi możliwość orga­nizowania tygodniowych targów. Odbywają się one w Krasnobro­dzie do dziś. Zabytkiem, który bę­dąc w tym mieście warto odwie­dzić, jest powstały w XVII wieku barokowy klasztor ojców domini­kanów. W zabudowaniach klasz­tornych znajduje się między inny­mi Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, a w podwórzu ptaszarnia.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama