Prace archeologiczne w Ogrodzie Branickich

Fundamentów XVIII-wiecznego Pawilonu nad Kanałem, reliktów XVIII-wiecznego mostu oraz bramy i ogrodzenia prowadzonego do Pałacu Branickich w Białymstoku poszukują archeolodzy. Prace te mają potrwać do połowy listopada.

Barokowy Pałac Branickich jest wizytówką miasta. Kilka lat temu miasto zakończyło rewaloryzację dziedzińca wstępnego z przodu pałacu, a z drugiej strony odtworzono fontanny, pawilon pod Orłem i ustawiono poddawane renowacji rzeźby w alejach.

Obecne prace archeologiczne w tzw. dolnym ogrodzie, to kolejny etap prac zmierzających do rewaloryzacji całego zespołu ogrodu Branickich.

Lech Pawlata z Podlaskiej Pracowni Archeologicznej, która wygrała przetarg na przeprowadzenie prac archeologicznych powiedział PAP, że dolny ogród rozciągał się wokół kanału przy pałacu. Dodał, że prace mają dać odpowiedź na pytanie, jak wyglądała ta część ogrodu w XVIII wieku.

Archeolodzy już odnaleźli fundamenty XVIII-wiecznego Pawilonu Nad Kanałem. Pawlata powiedział, że teraz miejsce to porośnięte jest trawą i znajduje się poza ogrodzeniem ogrodu. Ale dawniej - jak dodał - pawilon stał tuż przy kanale, jego wielkie okna i taras wychodziły właśnie na wodę. Z zachowanych opisów tego miejsca wynika, że po kanale pływano łódkami.

Prace będą prowadzone też przy moście, gdzie archeolodzy będą szukać reliktów XVIII-wiecznego mostu, który stał w tym miejscu. A przy moście - powiedział Pawlata - miała stać brama wraz z ogrodzeniem oraz dwa posągi Herkulesów, co także jest przedmiotem prowadzonych prac.

Prace archeologiczne potrwają do 15 listopada, następnie firma musi opracować wyniki tych badań.

Jak powiedział PAP dyrektor departamentu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Andrzej Karolski, wyniki tych prac mają pomóc w stworzeniu specyfikacji dotyczącej przetargu na dokumentację wykonawczą rewaloryzacji tego miejsca. Przetarg mógłby zostać ogłoszony w przyszłym roku.

Początki założenia pałacowo-ogrodowego w Białymstoku sięgają XVI wieku. Największą świetność miejsce to osiągnęło za czasów hetmana Jana Klemensa Branickiego w XVIII wieku. Białystok miał wtedy jeden z najpiękniejszych ogrodów barokowych w Polsce, a nawet w Europie.

Pałac Branickich jest jedną z wizytówek Białegostoku i regionu. Odtworzony ogród ma dodatkowo podnieść walory tego miejsca.

Prace przy rewaloryzacji Ogrodu Branickich trwają z przerwami od końca lat 90. XX wieku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama