Zmiany klimatyczne to także kwestia sprawiedliwości i nakaz moralny

Walka ze skrajnym ubóstwem i zapewnienie zrównoważonego podejścia do problemów środowiska to jedne z najpilniejszych zadań, z którymi świat musi się zmierzyć w najbliższym czasie.

Takie jest zdanie stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Abp Bernardito Auza wyraził je w trakcie posiedzenia komitetu ds. zrównoważonego rozwoju i globalnej ochrony klimatu w ramach 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Odniósł się w sposób szczególny właśnie do tego drugiego zadania.

Zmiany klimatu są odczuwalne na całym świecie. Kraje o wysokim stopniu rozwoju technologicznego mają większą zdolność łagodzenia negatywnych skutków tego procesu. Watykański hierarcha zaznaczył jednak, że dotknięte są nimi szczególnie kraje biedne i rozwijające się. Uznał to za paradoksalne i niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę fakt, że główni sprawcy zmian klimatycznych, czyli kraje o wysokiej konsumpcji i emisji gazów cieplarnianych, to przede wszystkim te wysoko uprzemysłowione.

„Stąd też Stolica Apostolska uważa, że zmiany klimatyczne nie są tylko kwestią ochrony środowiska. To jest także sprawa sprawiedliwości i moralnego imperatywu – powiedział abp Auza. Dodał, że w pewnym sensie ludzkość zawarła ze środowiskiem „moralne przymierze”, na mocy którego „wszystkie kraje i wszyscy ludzie muszą zobowiązać się do współpracy, by uczynić je zdrowym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wszyscy w nim jesteśmy. Wypełnienie tej wspólnej odpowiedzialności leży w naszym zasięgu. Teraz!” – podkreślił przedstawiciel Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ, ONZ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama