Historia życia

Fragment książki "Kościół i nauka", Wydawnictwo WAM, 2003 Współczesne organizmy żywe. Historia organizmów. Zadziwiająco stare skamieliny. Spojrzenie ogólne

O tym, że różne gatunki istot żywych pojawiają się i wymierają, że zwierzęta i rośliny, jakie widzimy wokół siebie, nie istniały od zawsze, że kiedyś inne gatunki były ozdobą naszej planety – wiedzą wszyscy. Paleontologia dowiodła, że większość gatunków żyjących na Ziemi w jej długiej historii już wyginęła.

Paleontolodzy wydarli ziemi wiele skamielin i sekretów. Naszym oczom ukazała się historia życia – nieprzebrane bogactwo świata ożywionego, różnorodność struktur organicznych i mechanizmów dostosowawczych.

Współczesne organizmy żywe

Rośliny i zwierzęta, żyjące obecnie na ziemi, w wodzie lub powietrzu są wielokomórkowcami, to znaczy składają się z milionów, a nawet miliardów komórek. Ale istnieją również organizmy jednokomórkowe, dlatego też współcześni badacze podjęli próbę uzupełnienia o nowe elementy prosty i klasyczny podział świata na dwa królestwa: roślin i zwierząt.

Jako przykład posłuży nam klasyfikacja zaproponowana przez R.H. Whittakera, złożona z pięciu królestw:

a) organizmy jednokomórkowe, nie mające wyodrębnionego jądra (Prokaryota): Monera (bakterie i sinice).

b) organizmy jednokomórkowe z wyodrębnionym jądrem (Eukaryota): Protista (algi, pierwotniaki, pleśnie).

c) organizmy wielokomórkowe, mające komórki z wyodrębnionym jądrem: grzyby.

d) organizmy wielokomórkowe, mające komórki z wyodrębnionym jądrem: rośliny.

e) organizmy wielokomórkowe, mające komórki z wyodrębnionym jądrem: zwierzęta.

Historia organizmów

Życie organiczne ma na naszej planecie swoją długą historię. Te dzieje życia, a jeszcze lepiej – dzieje istot żywych albo organizmów można prześledzić, a nawet zmierzyć przy zastosowaniu metod geochronologicznych. Rozwijało się ono na przestrzeni er: paleozoiku, mezozoiku, kenozoiku i neozoiku.

Obecnie nauka ery te uznaje za części składowe długiego okresu zwanego fanerozoikiem (z greckiego phanerós ’jawne, widoczne’ oraz zōïkós ’odnoszące się do zwierząt’). Charakteryzował go tak ogromny rozwój świata organicznego, że gdyby nie dowody w postaci różnych skamieniałości, trudno by nam było w to uwierzyć.

Historię życia obrazuje tabela:
 

 

 

 

 

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg