Ekologiczne przesłanie patriarchy

1 września Cerkwie tradycji bizantyjskiej rozpoczynają rok kościelny. Przed 20 laty (w 1989) patriarcha Konstantynopola Dymitr I wybrał tę datę jako Dzień Ochrony Środowiska.

Przypomniał o tym w dorocznym przesłaniu na te obchody jego następca. Bartłomiej I zwrócił uwagę, że zgodnie z nauczaniem Kościoła prawosławnego każdy człowiek ma ogromną odpowiedzialność za ochronę stworzenia. Z Bożego nakazu człowiek ma obowiązek uprawiać ziemię i jej strzec.

Zdaniem Patriarchy Ekumenicznego przeżywany obecnie globalny kryzys finansowy winien skłonić do przestawienia polityki gospodarczo-społecznej. Jej priorytetem w miejsce niepohamowanej pogoni za zyskiem winno stać się środowisko naturalne.

Prawosławna inicjatywa Dnia Ochrony Środowiska przekroczyła z czasem granice wyznaniowe. Kościół katolicki we Włoszech obchodzi 1 września już od 2006 r. jako Dzień Ochrony Stworzenia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama