W Amazonii żyje w izolacji około 50 ludów indiańskich

Na terenie Amazonii żyje w izolacji około 50 ludów indiańskich - wynika z szacunków podległego rządowi federalnemu Brazylii Krajowego Instytutu Poszukiwań Przestrzennych (INPE) oraz statystyk Krajowej Fundacji ds. Indian (Funai).

Z przeprowadzonych przez INPE w listopadzie br. badań, na które powołuje się rozgłośnia BBC, wynika, że około 50 mieszkających w amazońskiej puszczy samoizolujących się plemion stanowi połowę wszystkich żyjących dziś na świecie rdzennych ludów, z którymi kontakt jest ograniczony.

Przykładem dystansujących się od świata zewnętrznego plemion jest lud Piripkura, liczący współcześnie, jak szacuje Funai, prawdopodobnie tylko trzech reprezentantów. Zamieszkują oni obszar stanu Mato Grosso, w środkowozachodniej Brazylii.

W ocenie władz organizacji walczących o prawa ludów indiańskich Amazonii w celu ich ochrony niezbędne są działania służące zwiększeniu państwowych funduszy na ochronę rdzennych populacji, a także konsekwentne wdrażanie w życie programów ochronnych.

Z raportu Funai wynika, że kluczowym w ochronie ginących ludów Amazonii jest wprowadzenie przez rząd federalny oraz poszczególne władze stanowe zakazu wstępu dla osób związanych z rolnictwem i przemysłem wydobywczym na tereny zamieszkane przez Indian.

W ocenie Leonardo Lenina, byłego członka władz Funai, kluczowe w ochronie populacji samoizolujących się grup plemiennych jest długookresowe wydzielenie terenów, na których one żyją, oraz skuteczne egzekwowanie tam zakazu wstępu dla osób z zewnątrz.

Brazylijski aktywista wskazał, że właśnie brutalne inwazje grup karczujących lasy i poszukujących surowce mineralne były kluczowymi czynnikami dla zdziesiątkowania w dekadzie lat 70. XX w. plemienia Piripkura. Sprawiły one również, że ostatni jego reprezentanci zaczęli prowadzić koczowniczy tryb życia.

Marcin Zatyka

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg