Wyjątkowe znalezisko w Chrobrzu

Archeolodzy odkryli w Chrobrzu dwa kurhany najprawdopodobniej z V - VI wieku n.e. Jeśli potwierdzi się badanie wieku kopców, będzie to znalezisko wyjątkowe - informuje PAP dr Piotr Włodarczak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (IAiE PAN) w Krakowie.

Znalezisko znajduje się w Chrobrzu (Świętokrzyskie), a datowanie elementów organicznych metodą radiowęglową przeprowadzono w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym.

Badania kurhanów w Chrobrzu prowadzą specjaliści z IAiE PAN w Krakowie przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wykopaliska rozpoczęto na wniosek konserwatora zabytków, z uwagi na uprawy leśne, niszczące stanowisko.

"Przewidywaliśmy, że konstrukcje powstały w okresie schyłkowego neolitu, czyli połowie IV tysiąclecia p.n.e. Okazało się jednak, że są to dwa małe, blisko siebie położone kurhany z późniejszego okresu" - mówi Włodarczak.

Pod jednym z nasypów naukowcy odkryli jamy, będące pozostałościami po osadzie przedstawicieli kultury lubelsko-wołyńskiej z czasów neolitu (schyłek V tysiąclecia p.n.e.).

"Ponieważ nie odkryliśmy żadnych śladów pochówków, to najbardziej prawdopodobna wydaje się inhumacja. Ślady kremacji zwłok na pewno by się zachowały. Złożone w kopcu kości rozłożyły się w niesprzyjającym podłożu" - dodaje archeolog.

Przypuszczenie naukowców, że w kurhanie złożono nieskremowane zwłoki powoduje szereg problemów interpretacyjnych. "Z tak wczesnego okresu, czyli z przełomu okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza, jak wskazuje datowanie radiowęglowe, spodziewaliśmy się odkrycia pochówków ciałopalnych. Kilka kurhanów z pochówkami szkieletowymi znamy natomiast z dużo późniejszego etapu wczesnego średniowiecza" - wyjaśnia kierownik badań.

Archeolodzy nie mają pełnej wiedzy o obrządku pogrzebowym w V-VI w. n.e. na obecnych terenach Polski południowej.

Badacze powrócą do badań w rejonie poprzednio badanych konstrukcji we wrześniu. Spodziewają się nowych interesujących odkryć.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama