Oni tu byli przed nami

Ceramikę pochodzącą najprawdopodobniej sprzed 5 tysięcy lat odkryli archeolodzy w grodzie Bogdany koło Fromborka (warmińsko-mazurskie).

Gród w Bogdanach jest obiektem wielokulturowym, zamieszkały we wczesnym średniowieczu przez Prusów, stał się potem siedzibą proboszcza kapituły we Fromborku.

Gdy uda się potwierdzić wstępne datowanie odkrytej ceramiki, to będzie ciekawe znalezisko - poinformował PAP kierownik archeologicznej misji Pomezańsko-Batckiej, prowadzącej wykopaliska w Bogdanach Daniel Gazda.Podkreślił, że naukowcy znaleźli w grodzisku także ślady osadnictwa z XII i XIII w. Chodzi tu o paleniska.

Gród Bogdany położony jest trzy kilometry od Fromborka. Niegdyś było to wczesnośredniowieczne grodzisko zamieszkałe przez Prusów. Z tym warownym obiektem związana jest Diabelska Góra, która była miejscem kultu Prusów. Czcili oni siły natury: zjawiska atmosferyczne, rośliny i zwierzęta. Miejscami kultu były dla nich święte gaje, w których składali ofiary swoim bogom.

Prusowie wyginęli podczas kolonizacji obecnych ziem Warmii przez Zakon Krzyżacki. Byli łatwym celem, ponieważ pozostali narodem plemiennym i nigdy nie stworzyli struktur państwowych.

W XIII wieku wraz z podziałem terytorium Państwa Krzyżackiego na diecezje; powstała Diecezja Warmińska. Wówczas gród w pobliżu Fromborka stał się siedzibą proboszcza kapituły warmińskiej.

Według naukowców, odkryta ceramika datowana na 5 tysięcy lat świadczy o tym, iż osadnictwo w Bogdanach rozpoczęło się dużo wcześniej niż do tej pory przypuszczano.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama