Odkrycia w byłym pałacu arcybiskupów

Fragmenty XVI-wiecznych fundamentów zabudowań ufundowanych prawdopodobnie przez biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego odkryli archeolodzy na dziedzińcu siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach. Istnienie i lokalizację budynków potwierdzają historyczne dokumenty.

Do odkrycia doszło podczas przebudowy dziedzińca dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich z XVII w., w którym mieści się obecnie siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach. Jak powiedział PAP w środę archeolog prowadzący badania oraz nadzór archeologiczny przy inwestycji Waldemar Gliński odkrycia dokonano w pobliżu skrzydła północnego pałacu.

"W większości teren dziedzińca został zniwelowany w XVII wieku przed budową pałacu, dlatego też w centralnej jego części nie udało się znaleźć żadnych śladów z przeszłości" - wyjaśnił Gliński. Fragmenty XVI-wiecznego muru udało się jednak odsłonić podczas prac związanych z przyłączem kanalizacji deszczowej.

"Znaleźliśmy najpierw podbudowę pod XVIII-wieczną kordegardę, która była miejscem dla straży biskupiej. Kiedy zaczęliśmy ją czyścić stwierdziliśmy, narożnik budynku, który ewidentnie jest dużo starszy. W świetle dotychczasowych źródeł możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z dworem biskupa Tomickiego lub bramą do jego rezydencji" - wyjaśnił PAP Gliński.

Z inwentarza z 1635 roku, wiadomo, że przed budową istniejącego do dziś pałacu, znajdowały się tu trzy wcześniejsze rezydencje biskupów krakowskich. Biorąc pod uwagę położenie muru, archeolodzy są pewni, że dotarli do najstarszych śladów zabudowy w tym miejscu. "Poniżej jest już lita skała dewońska, nie ma żadnych starszych warstw" - wyjaśnił naukowiec.

W narożniku znaleziono między innymi fragmenty kafli piecowych datowanych wstępnie na przełom XVI i XVII wieku.

Zdaniem Glińskiego, prowadzone obecnie badania mogą przynieść wiele cennych informacji dotyczących lokalizacji dawnych biskupich budynków oraz rzucić światło na rozwój urbanistyczny Kielc.

Archeolodzy planują kontynuację prac i próbę odsłonięcia dalszej części muru.

Na razie nie wiadomo na ile odkrycie archeologów wpłynie na przebieg rewitalizacji dziedzińca. Prace budowlane mają zakończyć się jeszcze w 2014 roku. Koszty przebudowy placu wyceniono 6,2 mln zł. Jest ona dofinansowana z Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Bp Piotr Tomicki (1464-1535) był jedną z najbardziej wpływowych postaci w renesansowej Polsce. Kolejno sprawował funkcje biskupa przemyskiego, poznańskiego i krakowskiego. Piastował także urząd podkanclerzego królewskiego, a także sekretarza Zygmunta I Starego. Wysyłany był przez niego jako poseł do Wołoszczyzny, na Węgry, a także Pomorze.

Istniejący do dziś Pałac Biskupów Krakowskich powstał wiek po jego śmierci. Jest obecnie najlepiej zachowaną rezydencją z epoki Wazów w Polsce. Został wzniesiony staraniami biskupa Jakuba Zadzika w latach 1637-1644. Pierwotnie reprezentował styl renesansowy, później, po przebudowie - barokowy. Jest jednym z najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków Kielc. Profesor Stanisław Lorentz nazwał go nawet "kieleckim Wawelem". Od 1971 roku w pałacu mieści się Muzeum Narodowe.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama