Cud Świętego Ognia

Każdego roku w prawosławną Wielką Sobotę w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie dokonuje się Cud Świętego Ognia: z nieba zsyłany jest ogień, który zapala świece w Bazylice.

Patriarcha mówił też, jak sam każdego roku przeżywa to wydarzenie: Modlitwa w tym wyjątkowym miejscu to dla mnie zawsze święta chwila. To właśnie w tym miejscu Pan powstał z martwych w wielkiej chwale i stąd rozeszło się Jego Światło na cały świat. Apostoł Jan napisał w pierwszym rozdziale Ewangelii, że Jezus jest Światłością Świata... Klęczenie w miejscu, w którym Chrystus zmartwychwstał daje nam poczucie bliskości Jego cudownego zmartwychwstania. Katolicy i Protestanci nazywają ten kościół „Kościołem Grobu Świętego”. My nazywamy go „Kościołem Zmartwychwstania”. Zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas, prawosławnych, centrum naszej wiary. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystus ostatecznie zwyciężył śmierć, nie tylko własną, ale śmierć wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Wierzę, że nie jest to przypadek, że Święty Ogień pojawia się właśnie w tym miejscu. W Ewangelii według św. Mateusza (28,3) jest napisane, że kiedy Chrystus zmartwychwstał, „anioł Pański zstąpił z nieba... a postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg”. Wierzę, że to zachwycająco piękne światło, które otoczyło anioła, gdy Chrystus zmartwychwstał, jest tym samym światłem, które cudownie pojawia się w Wielką Sobotę. Chrystus pragnie nam przypomnieć, że Jego Zmartwychwstanie jest prawdziwe, nie jest tylko mitem. On naprawdę przyszedł na świat, aby poprzez Swą śmierć złożyć potrzebną ofiarę, i zmartwychwstał, aby każdy człowiek po śmierci mógł ponownie zjednoczyć się ze swoim Stwórcą.

Cud nie ogranicza się do tego, co dzieje się w środku małej Kaplicy, gdzie modli się patriarcha. Bardziej znaczące może być także to, że niebieskawe światło pojawia się często poza Kaplicą. Co roku wielu ze zgromadzonych w tym miejscu wiernych przyznaje, że to cudowne światło zapala świece, które trzymają w dłoniach. Wszyscy zgromadzeni czekają więc ze świecami w dłoniach w nadziei, że i one zapłoną same cudownym światłem. Często zdarza się, że zgaszone lampy oliwne zapalają się na oczach pielgrzymów. Można zobaczyć, jak niebieski płomień przesuwa się w różne miejsca Bazyliki. Jest wiele pisemnych świadectw pielgrzymów, których świece zapaliły się same, potwierdzając wiarygodność tych relacji. Jest rzeczą oczywistą, że osoba, która doświadczy tego z Cudu bliska, opuszcza Jerozolimę głęboko poruszona i odmieniona...

Nasuwa się pytanie: Dlaczego Cud Świętego Ognia jest tak mało znany w Zachodniej Europie? Wśród prawosławnych można spotkać sugestię, że Kościół katolicki świadomie nie propaguje wiedzy o Cudzie, albowiem Cud pojawiający się podczas świętowania Wielkanocy przez Kościół prawosławny miałby podważać prawdziwość katolickiej wiary. Z kolei u katolików wiadomość o Cudzie rodzi wątpliwości: może to arcydzieło prawosławnej propagandy? a jeżeli nie – to jak się do tego wydarzenia ustosunkować? czy katolik może w ten Cud wierzyć? To wszystko – to małostkowe i bezpodstawne obiekcje. Nawet jeżeli niektóre Kościoły prawosławne są pełne rezerwy wobec Kościoła katolickiego – nasz Kościół nie uważa dziś chrześcijan prawosławnych za nieprawomyślnych heretyków, ale za oddzielonych od nas braci w wierze (niestety). I jeżeli katolik przyjmuje z wiarą dokonujący się każdego roku w Neapolu cud św. Januarego czy fakt cudownych objawień maryjnych w Lourdes – nie ma też żadnych podstaw, by wątpić w Cud Świętego Ognia w Jerozolimie. Jestem przekonany, że Cud Świętego Ognia jest wspaniałym cudem potwierdzającym prawdziwość zmartwychwstania Chrystusa, a także znakiem, że łaska Boża działa nie tylko w Kościele katolickim. I dlatego wiadomość o dorocznym „wydarzeniu” w Jerozolimie powinna pogłębiać wspólną dla wszystkich chrześcijan radość z największego cudu, jakiego dokonał nasz Zbawiciel: Jego zmartwychwstania. Co powinno być przesłanką, by i na Zachodzie Europy Cud Świętego Ognia był znany i propagowany.

Nota bene: w tym roku razem ze wschodnimi chrześcijanami będziemy świętować Wielkanoc (tak dzieje się raz na kilka lat) – w tym samym więc dniu zapłonie Święty Ogień w Jerozolimie i światła Wigilii Paschalnej we wszystkich kościołach chrześcijańskich.


Zebrał ks. Bogdan Markowski CM
w oparciu o materiały z serwisów:
www.holyfire.org
www.mateusz.pl
www.cerkiew.pl
www.voxdomini.com.pl


 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg