Coraz trudniej leczyć dur brzuszny

Największe dotychczasowe badania genomu bakterii Salmonella typhi, powodującej dur brzuszny, wykazały, że staje się ona coraz bardziej oporna na działanie antybiotyków - informuje pismo "The Lancet Microbe".

Dur brzuszny to choroba dotykająca blisko 11 milionów ludzi i odpowiedzialna z ponad 100 tys. zgonów rocznie. Największe ryzyko zachorowania występuje w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej i Zachodniej oraz Ameryce Południowej. Leczenie antybiotykami przynosi zazwyczaj dobre rezultaty, jednak skuteczność działania antybiotyków jest jednak zagrożona przez pojawianie się opornych szczepów S. typhi.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda (USA) przeprowadzili sekwencjonowanie genomu bakterii pochodzących z 3489 próbek krwi pobranych w latach 2014-2019 od mieszkańców Bangladeszu, Indii, Nepalu i Pakistanu z potwierdzonym durem brzusznym. Do analizy włączono także 4169 próbek wyizolowanych z 70 innych krajów w latach 1905-2018.

Szczepy charakteryzowano jako wielolekooporne (posiadające mutacje genów związane z opornością na antybiotyki pierwszego rzutu: ampicylinę, chloramfenikol, kotrimoksazol). Stwierdzono także obecność mutacji wskazujących na oporność na antybiotyki makrolidowe i chinolony.

Badania wykazały, że antybiotykooporne szczepy migrowały pomiędzy państwami co najmniej 197 razy od 1990 roku. Najczęściej występowały w Azji i Afryce, jednak pojawiały się także w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie.

"Prędkość, z jaką nastąpiło pojawienie się i rozprzestrzenienie silnie antybiotykoopornych szczepów S. typhi w ostatnich latach, budzi duży niepokój i wskazuje na potrzebę szerzej zakrojonych działań prewencyjnych, zwłaszcza w krajach o największym ryzyku zachorowania" - komentuje dr Jason Andrews, autor badań (DOI: 10.1016/S2666-5247(22)00093-3.).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama