Program ochrony jezior

Przedstawiciele sześciu regionalnych samorządów podpisali niedawno w Sile k. Olsztyna list intencyjny ws. wspólnego realizowania "Programu ochrony jezior Polski Północnej". Chcą stworzyć spójny system działań służących poprawie czystości wód tych akwenów.

Zgodnie z podpisanym przez marszałków i wicemarszałków listem intencyjnym program obejmuje sześć województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Poza samorządami mają w nim uczestniczyć także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące inwestycje związane z ochroną ekosystemów jezior.

Program zakłada podjęcie zintegrowanych działań, które powstrzymają degradację i poprawią stan ponad tysiąca jezior w regionach zajmujących 40 proc. powierzchni kraju. Chodzi głównie o ograniczenie ilości wprowadzanych związków azotu i fosforu, które przyczyniają się do eutrofizacji jezior. Obowiązek takiej ochrony wód nakłada na Polskę unijna Ramowa Dyrektywa Wodna.

Uruchomienie projektu jest warunkiem pozyskania dodatkowych środków z funduszy europejskich na budowę infrastruktury i inne działania ograniczające degradację jezior. Takie inwestycje będą dofinansowane w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Poza samorządowcami w konferencji w Sile k. Olsztyna uczestniczyli przedstawiciele regionalnych zarządów gospodarki wodnej i dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, zarządów melioracji i urządzeń wodnych oraz instytucji centralnych.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama