Bajkał wysycha?

Na Bajkale wprowadzono stan wyjątkowy z powodu niskiego, bliskiego krytycznemu, poziomu wód. Stan wyjątkowy na terenie obwodu irkuckiego i Buriacji może trwać do kwietnia. Dopiero wtedy poziom wody może się podwyższyć.

Poziom wody w Bajkale jest po raz pierwszy od 60 lat tak niski, a według władz może w lutym jeszcze się obniżyć o 20 centymetrów poniżej dopuszczalnego poziomu minimalnego, czyli 456 metrów. Powodu takiego stanu rzeczy upatruje się z jednej strony w zmniejszeniu opadów w zlewni jeziora, z drugiej w nadmiernym jej zużyciu przez człowieka.

Z powodu niskiego poziomu wody w jeziorze i wypływającej z niego rzeki Angary zagrożone jest zaopatrzenie w ogrzewanie i wodę 200-tysięcznego miasta Angarsk. Reżim stanu wyjątkowego pozwoli na wykorzystanie wód Bajkału powyżej ustalonych limitów w celu podniesienia poziomu wód w Angarze. Właśnie dlatego poziom wody w Bajkale może czasowo obniżyć się poniżej poziomu krytycznego.

Jak przypomina Echo Moskwy, które podało te informację, poziom wody w Bajkale w ciągu roku obniżył się o 40 centymetrów.

Zasoby wodne Bajkału stanowią jedną piątą światowych zasobów wody słodkiej. W 1996 roku jezioro, w którym występuje ponad 1700 gatunków roślin i zwierząt, zostało wpisane wraz z przyległymi terenami na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| EKOLOGIA, ROSJA

Reklama

Reklama