Cud kanonizacyjny Ojca Pio. Uzdrowienie Matteo - relacja matki

W 2000 r. miało miejsce wydarzenie, które przesądziło o kanonizacji Ojca Pio. W cudowny sposób został uzdrowiony syn jednego z lekarzy pracujących w szpitalu założonym przez Ojca Pio. Autorką książki jest matka Matteo, która w porywający sposób opisuje wszystkie fakty i ich znaczenie nie tylko dla swoich najbliższych, ale także dla całego Kościoła. .:::::.

 


Fragmenty opinii lekarza sądowego prof. Giovanniego Rocchi, eksperta ex officio Rady Lekarskiej

Pierwsze zapisy w karcie klinicznej ukazują stan tachykardii podczas EKG (120 uderzeń na minutę) połączonej z wysoką temperaturą (ponad 40oC), z niedoborem cukru we krwi i lekką kwasicą metaboliczną... Zmniejszyła się liczba płytek krwi, nastąpiły zmiany fibrynogenu i produktów jego rozpadu, co występuje w przypadku DIC, wystąpił podwyższony poziom kreatyniny i bilirubiny w surowicy krwi. Wszystkie te dane pozwalały rokować rozwój stanu niewydolności wielonarządowej (MOFS).

... Od chwili rozpoczęcia intensywnej opieki medycznej pacjent był podłączony do respiratora i otrzymywał środki zwalczające DIC i MOFS... O godzinie dziesiątej rano pojawił się obrzęk płuc, ukazała się krew z przewodu podłączonego do tchawicy i pomimo wentylowania, saturacja tlenu spadła do krytycznego poziomu.

Stan kliniczny pacjenta pogarszał się... W tym momencie lekarze rozpoczęli masaż serca... ale nie było znaczącej reakcji klinicznej: utrzymywała się rozległa sinica, krwawe wybroczyny rozprzestrzeniały się na całe ciało i stwierdzono obustronny brak odruchów. Taki krańcowo poważny stan kliniczny trwał około godziny...
... Dnia 5 lutego pacjent mógł samodzielnie oddychać i nie przejawiał niedoborów ruchowych, a 6 lutego był “zupełnie przytomny, dobrze zorientowany i zdolny do współpracy”, do rozmowy i zabawy (bawił się grą playstation). 12 lutego 2000 r. dziecko zostało przeniesione z reanimacji na pediatrię, skąd 22 lutego zostało wypisane jako zdrowe.

Po mniej więcej miesiącu podjęło zajęcia szkolne. Chłopiec, poddany kolejno badaniom lekarskim przez dwu specjalistów ab inspectione, został przez obu uznany za całkowicie zdrowego, pozbawionego wszelkich śladów choroby, a przede wszystkim wolnego od uszkodzeń neurologicznych, ruchowych lub czuciowych i dysponującego normalnymi zdolnościami poznawczymi.

Uwagi fachowe

... W przypadku małego Mattea Colelli uwidoczniły się wyraźnie wszystkie najgroźniejsze objawy infekcji meningokokowej o przebiegu posocznicowym, związane z rokowaniem negatywnym.

... Możliwość, że środki zastosowane w sposób wydatny i racjonalny podczas intensywnej terapii mogły odegrać decydującą rolę w niezwykle groźnym, opisanym powyżej przypadku, wydaje się naprawdę niewielka... biorąc pod uwagę jednoczesne istnienie innych poważnych powikłań o możliwym niepomyślnym rokowaniu.

 

 

 

«« | « | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg