Mechanizm ewolucji

Fragment książki "Kościół i nauka", Wydawnictwo WAM, 2003 Cechy dziedziczne Geny, DNA i informacja genetyczna Kod genetyczny, transkrypcja i translacja Mutacje Teorie mechanizmu ewolucji Analiza krytyczna .:::::.

Nasz organizm składa się z około dziesięciu bilionów komórek, dzielących się na 250 różnych typów. Komórki każdego typu łączą się, tworząc zespoły komórkowe wyspecjalizowane w podobnych funkcjach (tkanki).

Jedną z cech istot żywych jest reprodukcja. Organizmy posiadają komórki rozrodcze (gamety), różne od wszystkich pozostałych, nazywanych komórkami somatycznymi. Połączenie się gamety żeńskiej z gametą męską daje początek nowemu organizmowi. Zadziwiające jest kształtowanie się dorosłego osobnika z pojedynczej komórki początkowej (zygoty), powstałej w wyniku zapłodnienia: ewolucja ontogenetyczna istoty żywej od jej pierwszej komórki aż do osiągnięcia stadium pełnego rozwoju poprzez trwający nieprzerwanie wielokrotny podział komórek. Komórki większości tkanek dalej podlegają procesowi podziału, dzięki czemu kompensują straty spowodowane obumieraniem. Co sekundę powstają na przykład miliony komórek w skórze czy szpiku kostnym.

Przed podziałem następuje wzrost rozmiarów komórki i wytworzenie dodatkowej ilości składników komórkowych wewnątrz błony zewnętrznej; następuje wydłużenie komórki w płaszczyźnie równikowej aż do jej podziału na dwie komórki potomne – o identycznym materiale genetycznym. Opisany proces nosi nazwę mitozy.

Cechy dziedziczne

Jednostka danego gatunku wykazuje pewne cechy charakterystyczne, które odróżniają ją od przedstawicieli innych gatunków, i które przechodzą z pokolenia na pokolenie. Taki zespół cech określa się mianem cech charakterystycznych. Przekazywanie go w drodze dziedziczenia z rodzica na potomka sprawia, że dana jednostka ma swoje źródło w innym organizmie z tego samego gatunku i może się rozmnażać, dając życie nowym organizmom swojego gatunku.

W potomstwie występuje cały wachlarz cech charakterystycznych, morfologicznych i funkcjonalnych wspólnych z przodkami: wzrost, kolor skóry, kształt czaszki, kolor i wygląd włosów, kolor oczu, kształt pewnych części twarzy itd. Dzieci podobne są do rodziców – czasami bardziej do ojca, czasami bardziej do matki. Rodzeństwo ma ze sobą pewne wspólne cechy po rodzicach. Wszystkie te cechy zostały odziedziczone. Czasami widać nawet podobieństwo z dziadkami albo innymi przodkami z linii ojca lub matki. U roślin na przykład cechami dziedzicznymi są kolory kwiatów, rozmiar i kształt liści – wynik oddziaływania pewnych substancji. Suma cech, jakie dana jednostka otrzymała od swych rodziców, by potem przekazać je potomstwu, nosi nazwę „dziedzictwa biologicznego”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg