Polscy archeolodzy na Krymie

Kuchnia z kamiennym piecem i pozostałościami naczyń glinianych, kamienny moździerz i krzemienny nóż – to najważniejsze znaleziska Polskiej Misji Archeologicznej Muzeum Narodowego w Warszawie „Tyritake”, która od 19 lipca br. prowadzi prace wykopaliskowe w Kerczu na Krymie na Krymie

Ekspedycja archeologiczna zainicjowana została w 2008 roku przez strony polską i ukraińską. Ma na celu odsłonięcie antycznego miasta na Krymie – Tyritake (VI w. przed Chr. – VI w. po Chr.). Archeolodzy chcą uzyskać kompleksowy obraz warunków życia mieszkańców tej polis w starożytności. Efektem polsko-ukraińskiej współpracy będzie również utworzenie nowoczesnego parku archeologicznego i lokalnego muzeum poświęconego historii miasta.  

Pierwsze trzy tygodnie wykopalisk przyniosły szereg odkryć dotyczących codziennego życia mieszkańców Tyritake. Badaczom udało się zlokalizować antyczny dom z podwórzem i kilkoma pomieszczeniami mieszkalnymi, pochodzący najprawdopodobniej z III–IV w. po Chr. Z tego okresu mogą też pochodzić odsłonięte pomieszczenia gospodarcze, w tym najprawdopodobniej kuchnia z kamiennym piecem, stołem i pozostałościami naczyń glinianych oraz kamienny moździerz.

Odnalezienie przez archeologów krzemiennego noża potwierdza wcześniejsze ustalenia, że na terenie Tyritake, prawdopodobnie już w okresie neolitu, mogła znajdować się osada. Pobrane próbki nasion, żużlu, zwęglonych kawałków drewna etc. trafią do analizy w Polsce.

Archeolodzy eksplorowali także ustawiony na kamiennej podmurówce mur obronny z suszonej cegły glinianej datowany na VI w. przed Chr. Badania potwierdzają wcześniejsze rekonstrukcje najstarszych murów obronnych Tyritake i innych kolonii greckich w regionie. W warstwie znajdującej się pod glinianym murem znaleziono interesujące fragmenty ceramiki z końca VI w. przed Chr., w tym niezwykle cenny fragment czarnofigurowej wazy przedstawiający greckiego hoplitę. 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama